آدرس و شماره تلفن سعید جلیلوند کارشناسی ارشد فیزیوتراپی قزوین

قزوین، قزوین،

چهارراه خیام - بوعلی شرقی - طبقه فوقانی آزمایشگاه دی - طبقه دوم واحد 4 - کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین

تلفن مطب : 028-33235766