شنوایی‌سنجی‌مهر مجهز ترین مرکز سنجش‌شنوایی در استان دارای پیشرفته ترین دستگاه سنجش‌ شنوایی‌نوزادانABR,OAEدر سطح دنیا‌ برای نوزادان‌ میباشد.دراین ‌مرکز تجویز انواع سمعک‌ها‌با برندهای‌معتبر دنیا مثل زیمنس، استارکی، یونیترون‌و‌غیره با تخفیف‌ویژه‌انجام‌میگیرد. فروش‌انواع باتریهای‌اوریجینال سمعک و‌ساخت قالب سخت و‌نرم یکی‌از امکانات‌موجود در این‌مرکز میباشد. 

28 تیر 1397 - 14:12
بازدید ها: 174