2825

احمد بخت آور

احمد بخت آور
21 رای که 57% موافق پزشک هستند.

مطب احمد بخت آور

تلفن : 0443222659

آدرس مطب :

ارومیه

خیابان سرداران، کوچه خان بابا خان، ساختمان آذرمهر، طبقه دوم‌، شنوایی سنجی ‌مهر

0989120676690
وب سایت احمد بخت آور
برخی از مطالب پورتال احمد بخت آور :

شنوایی سنجی ‌مهر ارومیه

نمایش آدرس بر روی نقشه
نمونه کار احمد بخت آور 1 نمونه کار احمد بخت آور 2 نمونه کار احمد بخت آور 3 نمونه کار احمد بخت آور 4 نمونه کار احمد بخت آور 5
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید