زنجان، زنجان،

کوچمشکی، چهارراه اول جنوبی، ساختمان پزشکان ایران، طبقه سوم ، واحد ۸

تلفن مطب : 024-33466744‌ ‌