آدرس و شماره تلفن دکتر پریسا غفاری متخصص دندانپزشکی کودکان زنجان

زنجان، زنجان،

خیابان صفا - بالاتر از کار خانه کبریت - ساختمان پرستیژ - طبقه سوم - واحد 7

تلفن مطب : 024-33369881‌ ‌