شرحی مختصر از دکتر رضا ساری مطلق متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)


* رتبه 9 آزمون پره انترنی کشوری
* رتبه 10 آزمون بورد تخصصی ارولوژی کشور
* دارای چندین مقاله علمی در ژورنال های علمی معتبر خارجی