مازندران، ساری،

اواسط خیابان قارن - روبروی داروخانه دکتر مفتاحی - کوچه قارن 8

تلفن مطب : 011-33327656