دکتر

زینب خلیلی

کارشناس کاردرمانی در گرگان

شماره نظام : ک-د-2241
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن زینب خلیلی

09196539694
گرگان

 کوی گلها ، گلبرگ 5

نظرات و تجربیات در مورد زینب خلیلی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است