دکتر فریده دارابی

دکتر فریده دارابی

فوق تخصص روماتولوژیست در تهران

شماره نظام : 100880
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر فریده دارابی

021-88007512
تهران

کارگر شمالی - کوچه خسروی - مرکز روماتیسم ایران ساختمان سبحان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر فریده دارابی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است