دکتر

فاطمه باقرزاده

کارشناس کاردرمانی در کرج

شماره نظام : ک-د-1529
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن فاطمه باقرزاده

026-32702911
کرج

خیابانی طالقانی و شهدا - برج آرین - طبقه 10

نظرات و تجربیات در مورد فاطمه باقرزاده

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است