لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ساری

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ساری
دکتر محمد علی طالشی

دکتر محمد علی طالشی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
84
دکتر رستم پورموسی

دکتر رستم پورموسی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
80
بدون تصویر

دکتر علی اصغر غفاری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
70
بدون تصویر

دکتر بهنام غفاری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
67
بدون تصویر

دکتر سید عبداله مدنی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
51
بدون تصویر

دکتر سید جعفر مطهری طبری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
51
بدون تصویر

دکتر احمد داریوش نیا متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
46
بدون تصویر

دکتر عبدالمجید کثیری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در ساری
38
لیست پزشکان ساری بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر