بهترین جراح بینی در زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
ابهر
:(

دکتر علیرضا عالیان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2495
زنجان
:(

دکتر علیرضا جان دانه متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
516
زنجان
:(

دکتر سعید طلایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
395
زنجان
:(

دکتر ناتاشا بزرگ زاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
233
زنجان
:(

دکتر علی شهرستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
212
زنجان
:(

دکتر ناصر حکمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
201
زنجان
:(

دکتر حامد امامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
157
زنجان
:(

دکتر وحیده شوشی دزفولی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
94
زنجان
:(

دکتر سید محمود ناصری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
67
ابهر
:(

دکتر محمد گلی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
61
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص