بهترین جراح بینی در زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان زنجان
ابهر
:(

دکتر علیرضا عالیان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2737
زنجان
:(

دکتر علیرضا جان دانه متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1370
زنجان
:(

دکتر سعید طلایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
820
زنجان
:(

دکتر ناتاشا بزرگ زاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
530
زنجان
:(

دکتر علی شهرستانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
479
زنجان
:(

دکتر ناصر حکمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
398
زنجان
:(

دکتر حامد امامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
287
زنجان
:(

دکتر وحیده شوشی دزفولی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
188
زنجان
:(

دکتر سید محمود ناصری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
117
ابهر
:(

دکتر محمد گلی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
93
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص