لیست آدرس مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر امیرمحمد نوالی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


16400

دکتر جعفر گنج پور ثالث

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


6036

دکتر محمدرضا محرمی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


5430

دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4866

دکتر رحیم دریانی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4243

دکتر محمد ایرجیان

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4041

دکتر حجت حسین پور فیضی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


3957

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


3441

دکتر سید حمید برزگر

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


2184

دکتر اسداله بایبوردی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


1670

دکتر سید سجاد جعفری

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


1033

دکتر ایاز صادقیلر

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


578
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر