دکتر رادیولوژی و سونوگرافی خیابان خیام شمالی ارومیه

ارومیه
دکتر سیاوش نوری

دکتر سیاوش نوری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیام شمالی
ارومیه

دکتر محمدرضا رهبر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان خیام شمالی
ارومیه
دکتر لیلا شهریار فر

دکتر لیلا شهریار فر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیام
ارومیه
دکتر عیسی یکانی

دکتر عیسی یکانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
خیام

پاسخ به سوالات شما و مشاوره در مورد کورونا ویروس

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است