لیست پزشکان متخصص ارتوپد شهرکرد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان شهرکرد
شهرکرد
دکتر عباس عبدلی تفتی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر عباس عبدلی تفتی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
638
شهرکرد
دکتر مرتضی دهقان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر مرتضی دهقان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
382
شهرکرد
دکتر سید مجیدرضا علوی دهکردی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید مجیدرضا علوی دهکردی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
369
لیست پزشکان شهرکرد بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر