سیستم ایمنی بدن و ضرورت تقویت آن در دوران کرونا

در هر ثانیه تعداد بیشماری از عوامل خارجی که بسیاری از آنها بیماری‌زا هستند وارد بدن ما می‌شوند. سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما لشکری از سلول‌ها و پروتئین‌هایی هستند که برای دفاع در برابر بیماری و عفونت سازماندهی و به کار گرفته می‌شوند. عوامل خارجی بیماری‌زا نیز شامل برخی از ویروس‌ها، باکتری‌ها و سلول‌های جهش یافته‌ای هستند که آماده صدمه رساندن به بدن ما می‌باشند.

 
   
1 آذر 1399 - 18:43
بازدید ها: 45