پزشکان ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان اهواز

نوبت دهی پزشکان ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان اهواز - بهترین دکتر ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان در اهواز - دکتر ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان خوب در اهواز - آدرس و تلفن پزشکان ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان اهواز


لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر عباس فایضی

دکتر عباس فایضی

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان
آدرس : کيانپارس
  1. دکتریاب
  2. ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان در اهواز
لیست پزشکان اهواز
لیست پزشکان ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است