دکتر سید سعید حسینی اصل

دکتر سید سعید حسینی اصل

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی در اردبیل

شماره نظام : آ-2119
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر سید سعید حسینی اصل

04533256633 - 04533256644 - 04533261449
اردبیل

سرچشمه - کوچه شمس - جنب آزمایشگاه شفا - انتهای بن بست - طبقه دوم

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید سعید حسینی اصل

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است