لیست پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر سید امیر موسویان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر سید امیر موسویان فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
2579
تهران
:)

دکتر رضا عاصمی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1689
تهران
:)

دکتر میراز محمد آقا حاتمی زاده فلوشیپ تخصصی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
411
تهران
دکتر علی قربانی آبدهکاه جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر علی قربانی آبدهکاه فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
2022
تهران
دکتر محمد وزیری جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر محمد وزیری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
566
تهران
دکتر مجتبی هاشم زاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر مجتبی هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
83
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر