مطب پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران

بهترین دکتر متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر سید امیر موسویان

دکتر سید امیر موسویان فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران
1959
بدون تصویر

دکتر رضا عاصمی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران
1325
بدون تصویر

دکتر میراز محمد آقا حاتمی زاده فلوشیپ تخصصی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران
349
دکتر محمد وزیری

دکتر محمد وزیری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تهران
147
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر