لیست پزشکان متخصص ارتوپد تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر علیرضا میرزاصادقی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر علیرضا میرزاصادقی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر صادق صابری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر صادق صابری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر پرویز حبیب اله زاده جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر پرویز حبیب اله زاده متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
21
تهران
دکتر آرش شرافت وزیری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر آرش شرافت وزیری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
21
تهران
دکتر حمید عمارسعیدی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حمید عمارسعیدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
17
تهران
:(

دکتر مرتضی نخعی امرودی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه
81
تهران
دکتر محمدنصیر نادری ارتوپدی، فلوشیپ جراحی شانه

دکتر محمدنصیر نادری فلوشیپ تخصصی ارتوپدی، فلوشیپ جراحی شانه
379
تهران
:(

دکتر حمید زنگنه متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
67
تهران
دکتر علیرضا فرهمندی جراحی شانه

دکتر علیرضا فرهمندی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه
145
تهران
دکتر آرش ملکی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

دکتر آرش ملکی فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
797
تهران
دکتر محمدنقی طهماسبی جراحی زانو

دکتر محمدنقی طهماسبی فلوشیپ تخصصی جراحی زانو
264
تهران
دکتر کامبیز رادفر جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر کامبیز رادفر متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
79
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر