متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) تهران


لیست پزشکان تهران
تهران

دکتر داراب خاکی

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : يوسف آباد
تهران

دکتر محمدجواد سلیمانی آشتیانی

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : ميدان ونک
تهران
دکتر سید محمدجواد سنادی زاده

دکتر سید محمدجواد سنادی زاده

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : شهيد بهشتي
تهران
دکتر حبیب آریامنش

دکتر حبیب آریامنش

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : وليعصر
تهران
دکتر مرتضی حمیدی

دکتر مرتضی حمیدی

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : ميدان آرژانتين
تهران
دکتر محسن آیتی

دکتر محسن آیتی

فلوشیپ تخصصی اوروانکولوژی
آدرس : شهيد بهشتي
تهران
دکتر حسن نیرومند

دکتر حسن نیرومند

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : بيمارستان چمران
تهران
دکتر محسن وریانی

دکتر محسن وریانی

متخصص اورولوژی (جراحی واریکوسل و پروستات)
آدرس : ميدان توحيد
تهران
دکتر فرامرز فرهی آشتیانی

دکتر فرامرز فرهی آشتیانی

فلوشیپ تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
آدرس : ميرداماد
تهران
دکتر مریم تراب پرهیز

دکتر مریم تراب پرهیز

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : وليعصر
تهران
دکتر حسین کیهان

دکتر حسین کیهان

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : بيمارستان آريا
تهران
دکتر سید محمدکاظم آقامیر محمدعلی

دکتر سید محمدکاظم آقامیر محمدعلی

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
آدرس : پيروزي
  1. دکتریاب
  2. متخصص کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در تهران
لیست پزشکان تهران
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است