شهر تهران متخصص طب سنتی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سمیه ماهروزاده دکترای تخصصی طب سنتی در تهران
1262

دکتر فاطمه نجات بخش دکترای تخصصی طب سنتی در تهران
815

دکتر مهدیس مجتبایی متخصص طب سنتی در تهران
798

دکتر میثم شیرزاد دکترای تخصصی طب سنتی در تهران
574

دکتر مژگان تن ساز دکترای تخصصی طب سنتی در تهران
305

دکتر محمود خدادوست دکترای تخصصی طب سنتی در تهران
160

دکتر ژاله علی اصل ممقانی متخصص طب سنتی در تهران
32
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب سنتی بر حسب شهر