لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آرتروگریپوزیس - Arthrogryposis
نام های دیگر: AMC
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آرتروگريپوزيس (Arthrogryposis) يا(AMC) يک بيماري ارثي نادر است که نوزاد دچار کنترکچرهاي متعدد مفصلي، ضعف عضلات و فيبروز است.
معمولاً اين بيماري هرچهار اندام را تاحدودي درگير مي‌سازد و ضعف عضلاني و محدوديت حرکتي ايجاد مي‌کند. شيوع آن يک در هر سه هزار تولد زنده است.

علائم

  • ضعف عضلاني
  • محدوديت حرکتي

درمان

درمان کامل اين بيماري ناممکن است ولي اقداماتي مانند فيزيوتراپي، گچ گيري، آتل بندي و جراحي وضعيت بيمار را بهتر مي‌سازند.