لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

آزبستوز - Asbestosis
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

آزبستوز (به انگليسي: Asbestosis) عبارت است از التهاب ريه‌ها به علت استنشاق طولاني مدت ذرات آزبست . چون اين بيماري اغلب در کارگران صنعتي ديده مي‌شود يک بيماري شغلي محسوب مي‌شود ( شايد مهمترين بيماري شغلي ) .
 
علائم بيماري تنگي نفس ( کوتاهي تنفس ) سرفه و افزايش خطر سرطان ريه به خصوص نوع مزوتليوما هستند . خطر بروز سرطان در مردان سيگاري باز هم افزايش مي يابد .

علائم

تنگي نفس، سرفه هاي بدون خلط و خوني، احساس بي حالي و کسالت عمومي در بدن، بي اشتهايي، آبي شدن ناخن ها، درد در ناحيه قفسه سينه، نامنظم شدن خواب و نارسايي هاي احتمالي قلب

درمان

براي تشخيص مهم‌ترين مساله شرح حال مواجهه با آزبست است . در ABG ما کاهش اکسيژن خون و در اسپيرومتري کاهش ظرفيت کل ريه ( TLC ) به دليل فيبروز بافت بينابيني ريه را داريم .
بيماري درمان خاصي ندارد و شايد اکسيژن تراپي، فيزيوتراپي ريوي، ترک سيگار و بخور مفيد باشند .
براي کارگراني که در صنايع آزبست کار مي‌کنند بايد به طور منظم راديوگرافي سينه انجام شود تا هرگونه سايه غيرطبيعي در ريه‌ها به موقع شناسايي شود .