لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
آستیگماتیسم - Astigmatism
 • معرفی
 • علائم
 • درمان

معرفی

آستيگماتيسم يکي از شايع‌ترين مشکلات اپتيکي چشم است، و معمولاً علت آن نامنظمي شکل و انحناي قرنيه‌ است. گاهي نيز علت آن نامنظمي شکل و انحناي لنز که در پشت عنبيه قرار دارد است.
آستيگماتيسم حالتي است که چند تا از ديوپترهاي چشم کرويت خود را از دست داده‌است.
اگر چشم را به عنوان يک عدسي کروي در نظر بگيريم. هرگاه اين عدسي از حالت کروي خارج شود و به سمت حالت بيضوي برود (شبيه خربزه).
 
در اين صورت داراي دو کانون خطي به جاي يک کانون نقطه‌ايي خواهد بود. در نتيجه تصاوير بدليل انکسار نامساوي در قسمت‌هاي مختلف قرنيه کاملا بر روي شبکيه متمرکز نمي‌شوند و تصاوير چه دور و چه نزديک تار مي‌شوند. بنابراين افراديکه دچار درجات بالايي از آستيگماتيسم هستند نه تنها همانند افراد نزديک‌بين اشياي دور را تار مي‌بينند، بلکه اشياي نزديک را هم تار مي‌بينند.
 
انواع آستيگماتيزم
در عمل چشم‌هاي آستيگمات به سه شکل خود را بروز مي‌دهند:
 • آستيگماتيسم ساده
 • آستيگماتيسم مرکب
 • آستيگماتيسم مخلوط
 
در تقسيم‌ بندي که بر مبناي محور دو خط کانوني انجام مي‌شود:
 • آستيگماتيسم منظم
 • آستيگماتيسم غير منظم

علائم

 • تاري ديد
 • انحراف ديد
 • احساس فشار بر روي چشم
 • سردرد

درمان

براي اصلاح آستيگماتيزم، بايد نقش عدسي استوانه‌اي غيرطبيعي ايجاد شده در چشم را از بين ببريم. اين کار با اضافه کردن يک عدسي استوانه‌اي برعکس و جمع توانهاي آنها عملي خواهد بود. مثلا اگر چشم در يک محور يک ديوپتر نزديک بيني دارد يا يک عدسي محدب يک ديوپتر مثبت در همان محور يا يک عدسي مقعر يک ديوپتر منفي در محور عمود بر آن بر روي چشم قرار مي‌دهيم . اصلاح ديد در آستگماتيسم‌هاي غير منظم دشوار و نيازمند عدسي‌هاي پيچيده‌است .