لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
نارسایی کبد - Liver failure
نام های دیگر: سيروز کبدي
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

نارسايي کبد به معني کاهش شديد عملکرد کبد است.
کبد نقش مهمي در توليد هورمونها، پروتئين‌هاي خون، آنزيمهاي گوارشي و صفرا و متابوليسم سموم و مواد زائد دارد، لذا کاهش عملکرد کبد عوارض فراواني در سيستم‌هاي مختلف بدن دارد.
نارسايي کبدي در بيماري‌هايي مانند سيروز، هپاتيت و کبد چرب ديده مي‌شود. درمان در مراحل انتهايي بيماري اغلب نگهدارنده‌است يا با پيوند کبد.

علائم

-

درمان

-