لیست تمامی بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها به ترتیب الفبای فارسی
پیچ‌خوردگی تخمدان - Ovarian torsion
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

در صورتيکه به دلايل نامشخصي پيچ خوردگي تخمدان موجب بسته شدن شريانهاي خونرساني کننده به تخمدان و ايسکمي آن شود بيمار دچار درد شديد شکمي مي‌شود . با انجام سونوگرافي مي‌توان تشخيصهاي افتراقي ديگر را بررسي کرد. اين بيماري اورژانس بوده عدم درمان سريع که معمولاً جراحي است ممکن است به ناباروري بيمار بيانجامد.

علائم

درد شديد شکمي

درمان

مراجعه به پزشک