لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها

پریتونیت - Peritonitis
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

s
پریتونیت (به انگلیسی: Peritonitis) به معنی التهاب صفاق است. علل پریتونیت متفاوت است. پریتونیت می‌تواند اولیه (بدون علت قابل تشخیص) یا ثانویه (به دلایلی مانند تروما، جراحی یا آلودگی با محتویات روده) باشد. بیماران معمولاً درد منتشر شکمی، تب، گاه تهوع و استفراغ، اسهال و ... دارند. در معاینه اغلب بیماران حساسیت منتشر، کاهش صداهای روده‌ای، ریباند تندرنس و گاردینگ غیرارادی دارند. پریتونیت اولیه اغلب همراه با آسیت است. پریتونیت می‌تواند سلی باشد. از داروهای مورد استفاده در پریتونیت اولیه کوتریموکسازول است.

علائم

  • درد منتشر شکمی
  • تب
  • تهوع و استفراغ
  • اسهال

درمان

-