10 فروردین 1396 - ساعت : 21:6
عليرضا روحاني
فلوشيپ تخصصي جراحي شانه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا روحاني

محمدرضا گيتي
فلوشيپ تخصصي جراحي شانه
تهران - تهران
دکتر محمدرضا گيتي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم