4 فروردین 1396 - ساعت : 2:32
بابک پرياوي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
کهکليلويه و بويراحمد - گچساران
دکتر بابک پرياوي

سعيد فلاحتي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
گيلان - رشت
دکتر سعيد فلاحتي

داريوش ساريخاني
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
فارس - شيراز
دکتر داريوش ساريخاني

سيد يوسف حسيني اقدم بناب
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
البرز - کرج
دکتر سيد يوسف حسيني اقدم بناب

سيد جواد سيد توتونچي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد جواد سيد توتونچي

رضا چايچيان
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر رضا چايچيان

رضا کبود خاني
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
فارس - شيراز
دکتر رضا کبود خاني

مهدي بخشايي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
خراسان رضوي - مشهد
دکتر مهدي بخشايي

احمد دانشي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر احمد دانشي

شاهين صحرايي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر شاهين صحرايي

هرمز بازياري دلاور
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر هرمز بازياري دلاور

امير حسين جنابي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
همدان -  همدان
دکتر امير حسين جنابي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم