4 فروردین 1396 - ساعت : 2:30
محمد حسين صالحي سورمقي
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر محمد حسين صالحي سورمقي

نيما ترابي گلسفيد
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر نيما ترابي گلسفيد

هيبت اله کلانتري
دکترا داروسازي
خوزستان - اهواز
دکتر هيبت اله کلانتري

پيمان ترحمي
دکترا داروسازي
البرز - کرج
دکتر پيمان ترحمي

حسين وطن پور
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر حسين وطن پور

اکبر کوشانفر
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر اکبر کوشانفر

کامران شريفي
دکترا داروسازي
-
دکتر کامران شريفي

مهران کلانترهرمزي
دکترا داروسازي
خوزستان - اهواز
دکتر مهران کلانترهرمزي

وحيد رمضاني
دکترا داروسازي
  -  
دکتر وحيد رمضاني

بيتا مسگرپور
دکترا داروسازي
تهران - تهران
دکتر بيتا مسگرپور

آيت اميري
دکترا داروسازي
  -  
دکتر آيت اميري

هادي غلامي
دکترا داروسازي
تهران - شهريار
دکتر هادي غلامي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم