10 فروردین 1396 - ساعت : 21:4
رضا منصوري زاده
فلوشيپ تخصصي تصويربرداري مداخله اي اعصاب (نوروراديولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا منصوري زاده

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم