لیست آزمایشگاههای تبریز

نوبت دهی آزمایشگاههای تبریز - بهترین آزمایشگاه های تبریز - لیست آزمایشگاه های تبریز- آزماشگاه خوب در تبریز - آزمایشگاه شبانه روزی در تبریز - تلفن و آدرس آزمایشگاه های تبریز - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در تبریز

لیست پزشکان تبریز
تبریز

دکتر محمدرضا خلیلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
شمس تبريزي
تبریز
دکتر حسین بایبوردی

دکتر حسین بایبوردی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
17 شهريور
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است