مشاوره تلفنی با متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اندیشه سبز

مرکز مشاوره و روانشناختی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
علیرضا نالایی

علیرضا نالایی

کارشناس ارشد روانشناس
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر
دکتر زهرا علی پور

دکتر زهرا علی پور

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس سلامت
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
رقیه کیخسروی

رقیه کیخسروی

کارشناس ارشد روانشناس کودک، نوجوان، تحصیلی، خانواده
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
سعادت شیرمردی

سعادت شیرمردی

کارشناس ارشد مشاوره اعتیاد، ازدواج، اختلالات خلقی( افسردگی، اضطراب‌ و....)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
پریسا فتحنایی

پریسا فتحنایی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
نوید حسینی آرین

نوید حسینی آرین

روانشناس بالینی و هیپنوتراپیست و دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8شب
دکتر علی ایروانی

دکتر علی ایروانی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 6عصر
عباس علی انتظاری

عباس علی انتظاری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 1ظهر
زهرا حاج صادقی

زهرا حاج صادقی

کاندیدای دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
دکتر الهام اسماعیلی

دکتر الهام اسماعیلی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر پیمان حمزه‌نژاد

دکتر پیمان حمزه‌نژاد

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
سمانه سادات هاشمی طاری

سمانه سادات هاشمی طاری

کارشناس ارشد روان تحلیل گر
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 4عصر
امیر مهدیزاده

امیر مهدیزاده

کارشناس ارشد روانشناس، زوج درمانگر و سکس تراپ
5.0
اولین زمان آزاد فردا 12ظهر
دکتر شیما عراقیان

دکتر شیما عراقیان

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
دکتر علی اصغر سرایی

دکتر علی اصغر سرایی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
علی وطن پرست

علی وطن پرست

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
آرزو بارسم ممقانی

آرزو بارسم ممقانی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر مهدی حیدری

دکتر مهدی حیدری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
اولین زمان آزاد
آرزو امیدوارخدا

آرزو امیدوارخدا

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر ندا ملت

دکتر ندا ملت

دکترای روان درمانی و روانشناس تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
فریبا کیانی

فریبا کیانی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
رضا برزگر

رضا برزگر

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
دکتر عزیز لاچینی

دکتر عزیز لاچینی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 3ظهر
لیلی جمشیدی

لیلی جمشیدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر سیده فرسیما حسینیان

دکتر سیده فرسیما حسینیان

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی و روانشناسی سلامت
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
فاطمه صادقیان

فاطمه صادقیان

کاندیدای دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
مریم کریمی

مریم کریمی

کارشناس ارشد روانشناس،رواندرمانگر
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
فاطمه خدابنده

فاطمه خدابنده

کارشناس ارشد روانشناس بالینی و درمانگر کودک، نوجوان و خانواده
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 11صبح
زهرا قبادی مهر

زهرا قبادی مهر

کارشناس ارشد روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
دکتر وحید سام

دکتر وحید سام

دکترای تخصصی روانشناسی - طرحواره درمانگر، درمانگر شناختی رفتاری، هیپنوتراپیست
5.0
اولین زمان آزاد
سپیده سلطانی پور

سپیده سلطانی پور

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد 3روز دیگر 9صبح
مریم علی خواه

مریم علی خواه

کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده
5.0
اولین زمان آزاد
مینو جامعی

مینو جامعی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
فاطمه شماعی

فاطمه شماعی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 1ظهر
بهاره توکلی

بهاره توکلی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد
امیر محمدی راد

امیر محمدی راد

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
مریم صرافان

مریم صرافان

کارشناس ارشد مشاوره خانواده
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
مونا مهدی پور

مونا مهدی پور

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا ^-^
حسین مرادی

حسین مرادی

کارشناس ارشد روانشناس تخصصی کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر محرم فتح الهی

دکتر محرم فتح الهی

دکترای تخصصی روان شناسی (متخصص روان درمانی و مشاوره)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
مریم باباخانی

مریم باباخانی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب
فاطمه میرزا آقازاده

فاطمه میرزا آقازاده

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر فاطمه ثمنی

دکتر فاطمه ثمنی

دانشجوی دکترای روانشناس بالینی و مشاور
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی

دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی

دکترای روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
زینب شهبازی

زینب شهبازی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر لیلا خورشیدی

دکتر لیلا خورشیدی

دکترای تخصصی متخصص روانشناسی - روان درمانگر-روانشناس
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر مرجان خوش اقبال

دکتر مرجان خوش اقبال

دکترای تخصصی روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد
فائزه ثریابند

فائزه ثریابند

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر علیرضا برنامنش

دکتر علیرضا برنامنش

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
محمد علی طالبی

محمد علی طالبی

کارشناس ارشد روانشناس و مشاور خانواده
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
مستانه رنجبر

مستانه رنجبر

کارشناس ارشد روانشناس ، روان درمانگر و نوروتراپیست
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
محمد جواد رجبی

محمد جواد رجبی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناسی بالینی و زوج درمانگر
5.0
اولین زمان آزاد
سمیه باستین

سمیه باستین

کاندیدای دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
مهتاب قلیچ خانی

مهتاب قلیچ خانی

کارشناس ارشد روان درمانی، روان کاوی، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج ، خانواده
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر زینب خوش نما

دکتر زینب خوش نما

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
فریبا علیاری خانشان وطن

فریبا علیاری خانشان وطن

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 5عصر
ندا صمدی

ندا صمدی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی و خانواده درمانگر
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
دکتر رحیم باقرزاده لداری

دکتر رحیم باقرزاده لداری

دکترای تخصصی روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد 6روز دیگر 5عصر
غزال ثابتیان

غزال ثابتیان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
مصطفی نجم آبادی

مصطفی نجم آبادی

کارشناس ارشد روانشناس و تراپیست
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر عزت اله قاسمی

دکتر عزت اله قاسمی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
مریم بامداد

مریم بامداد

کارشناس ارشد روان درمان و سکستراپ
5.0
اولین زمان آزاد
سحر بصیریان

سحر بصیریان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 5عصر
دکتر مریم محمدی

دکتر مریم محمدی

دکترای تخصصی مشاوره
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
رضوان پاکپور

رضوان پاکپور

کارشناس ارشد مشاوره
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
دکتر سپیده رحیمی نژاد

دکتر سپیده رحیمی نژاد

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
4.5
اولین زمان آزاد 3روز دیگر 8صبح
اسمعیل اسدپور

اسمعیل اسدپور

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر فرشته رستگار

دکتر فرشته رستگار

دکترای تخصصی روانشناسی کودک _ نوجوان و خانواده
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
بهمن پیرمردوند چگینی

بهمن پیرمردوند چگینی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده و ازدواج
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر کورش محمدی

دکتر کورش محمدی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
مریم نورمحمدی

مریم نورمحمدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
آرزو کاظمی

آرزو کاظمی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
طاهره اسلامی مقدم

طاهره اسلامی مقدم

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس شخصیت
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 9صبح
ناهید بختیاری

ناهید بختیاری

کارشناس ارشد روانشناس عمومی و رواندرمانگر
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 9صبح
منا میرزایی نیا

منا میرزایی نیا

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی کودک و نوجوان ، پیش ازازدواج
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
دکتر علی مصطفی زاده

دکتر علی مصطفی زاده

دکترای تخصصی روان درمانگر و مشاور خانواده
5.0
اولین زمان آزاد
فاطمه ابراهیم

فاطمه ابراهیم

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی و زوج درمانگر
5.0
اولین زمان آزاد
آسیه رضاییان

آسیه رضاییان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 12ظهر
فروه بی نظیر

فروه بی نظیر

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
دکتر حیدر فقیه

دکتر حیدر فقیه

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 1ظهر
مهناز آدینه

مهناز آدینه

کارشناس ارشد مشاوره خانواده
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
دکتر پریسا آقاگدی

دکتر پریسا آقاگدی

دکترای تخصصی روانشناسی و مشاوره
5.0
اولین زمان آزاد
مونا اسدی

مونا اسدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر حکیمه محمدپور

دکتر حکیمه محمدپور

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد
مریم جلالی

مریم جلالی

کارشناس ارشد علوم شناختی و روانشناسی شناختی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 12ظهر
سایه پیرداده

سایه پیرداده

کارشناس ارشد روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر فهیمه امیدی

دکتر فهیمه امیدی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد 53روز دیگر 8صبح
دکتر سمیرا بهلولی

دکتر سمیرا بهلولی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
سمیرا اسکندری

سمیرا اسکندری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
نگار شاکری

نگار شاکری

کارشناس ارشد متخصص روانشناسی کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 3ظهر
سیمین رضاوند

سیمین رضاوند

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
منیژه حسنی پورفلاح

منیژه حسنی پورفلاح

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
آرش شگرف نخعی

آرش شگرف نخعی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب
فهیمه فرامرزی

فهیمه فرامرزی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
شیما سبزچمنی

شیما سبزچمنی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 4عصر
دکتر خدیجه حاتمی فر

دکتر خدیجه حاتمی فر

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی و تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 5عصر
فاطمه خوشرو

فاطمه خوشرو

کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره خانواده
5.0
اولین زمان آزاد
فرداد دیدار

فرداد دیدار

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
دکتر شیوا عقبائی

دکتر شیوا عقبائی

دکترای تخصصی روانشناس
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
دکتر حدیث حسین زاده

دکتر حدیث حسین زاده

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
زهرا جعفرزاده فکری

زهرا جعفرزاده فکری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب

دکتر مهدی طاهری

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس سلامت
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
دکتر هادی صیدگر

دکتر هادی صیدگر

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 2ظهر
دکتر زهرا بردن

دکتر زهرا بردن

دکترای تخصصی مشاوره خانواده
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
سمیرا پوراکبرسجادی

سمیرا پوراکبرسجادی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
فاطمه عباسی

فاطمه عباسی

کارشناس ارشد روانشناس، مشاوره فردی، درمان افسردگی،اضطراب،زوج درمانگر،ارتباط بانوجوان،تربیتی، مشاوره پیش از ازدواج،خانواده،
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
فرزانه سلیمی

فرزانه سلیمی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
آرزو ایدی

آرزو ایدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
دکتر آرنوش درستکار

دکتر آرنوش درستکار

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 8شب
سعید علوی

سعید علوی

کاندیدای دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد 3روز دیگر 5عصر
فرحناز شمشادی گشتی

فرحناز شمشادی گشتی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده (نوجوان،تحصیلی)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر سیده مریم کمراتی

دکتر سیده مریم کمراتی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس ورزشی
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 4عصر
مسعود صدری

مسعود صدری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح