مشاوره تلفنی با متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)

مریم مویدی مهر

مریم مویدی مهر

کاندیدای دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
پریسا فتحنایی

پریسا فتحنایی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 11صبح
زهرا حاج صادقی

زهرا حاج صادقی

کاندیدای دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
اکرم ترابی

اکرم ترابی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 2ظهر
سمانه سادات هاشمی طاری

سمانه سادات هاشمی طاری

کارشناس ارشد روان تحلیل گر
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
زهرا داوود آبادی

زهرا داوود آبادی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 11صبح
دکتر شیما عراقیان

دکتر شیما عراقیان

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 11صبح
علی وطن پرست

علی وطن پرست

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
آرزو بارسم ممقانی

آرزو بارسم ممقانی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
دکتر ندا ملت

دکتر ندا ملت

دکترای روان درمانی و روانشناس تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
فریبا کیانی

فریبا کیانی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 2ظهر
رضا برزگر

رضا برزگر

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
لیلی جمشیدی

لیلی جمشیدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
زهرا قبادی مهر

زهرا قبادی مهر

کارشناس ارشد روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
مریم کریمی

مریم کریمی

کارشناس ارشد روانشناس،رواندرمانگر
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
محمود خلیلی نژاد

محمود خلیلی نژاد

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 7عصر
دکتر وحید سام

دکتر وحید سام

دکترای تخصصی روانشناسی -طرحواره درمانگر،درمانگر شناختی رفتاری،هیپنوتراپیست
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب
بهاره توکلی

بهاره توکلی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر سهیلا قلی پور

دکتر سهیلا قلی پور

دکترای تخصصی مشاور ازدواج سکستراپیست ودرمان قطعی واژینیسموس. زوجدرمانگرومشاورطلاق
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
حسین مرادی

حسین مرادی

کارشناس ارشد روانشناس تخصصی کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
مریم باباخانی

مریم باباخانی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8شب
فاطمه ثمنی

فاطمه ثمنی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی و مشاور
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی

دکتر مارال حقیقی کرمانشاهی

دکترای روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر لیلا خورشیدی

دکتر لیلا خورشیدی

دکترای تخصصی روانشناس - رواندرمانگر
5.0
اولین زمان آزاد 42روز دیگر 11صبح
مستانه رنجبر

مستانه رنجبر

کارشناس ارشد روانشناس ، روان درمانگر و نوروتراپیست
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
صفورا محمدی

صفورا محمدی

کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
محمد احتشام پور

محمد احتشام پور

کارشناس ارشد روانشناس و مشاور کودک و نوجوان ،زوج درمانگر، خانواده درمانگر و سکستراپ
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
مصطفی نجم آبادی

مصطفی نجم آبادی

کارشناس ارشد روانشناس و تراپیست
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
سحر بصیریان

سحر بصیریان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 5عصر
دکتر سپیده رحیمی نژاد

دکتر سپیده رحیمی نژاد

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
4.5
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر معصومه علیزاده

دکتر معصومه علیزاده

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر
اسمعیل اسدپور

اسمعیل اسدپور

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9شب
دکتر فرشته رستگار

دکتر فرشته رستگار

دکترای تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
بهمن پیرمردوند چگینی

بهمن پیرمردوند چگینی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده و ازدواج
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
آرزو کاظمی

آرزو کاظمی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر علی مصطفی زاده

دکتر علی مصطفی زاده

دکترای تخصصی روان درمانگر و مشاور خانواده
5.0
اولین زمان آزاد امروز 3ظهر
محمد جواد رجبی

محمد جواد رجبی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس شخصیت
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
فاطمه ابراهیم

فاطمه ابراهیم

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی و زوج درمانگر
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
آسیه رضاییان

آسیه رضاییان

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر حیدر فقیه

دکتر حیدر فقیه

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
مونا اسدی

مونا اسدی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر حکیمه محمدپور

دکتر حکیمه محمدپور

دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
سایه پیرداده

سایه پیرداده

کارشناس ارشد روانشناسی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر فهیمه امیدی

دکتر فهیمه امیدی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد 3روز دیگر 8صبح
مریم موسوی

مریم موسوی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر حمیدرضا کامروان

دکتر حمیدرضا کامروان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب
منیژه حسنی پورفلاح

منیژه حسنی پورفلاح

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
آرش شگرف نخعی

آرش شگرف نخعی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8شب
دکتر خدیجه حاتمی فر

دکتر خدیجه حاتمی فر

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی و تربیتی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 11صبح
فرداد دیدار

فرداد دیدار

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 3ظهر
سلمان فردوسی زاده

سلمان فردوسی زاده

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
4.3
اولین زمان آزاد 12روز دیگر 6عصر
دکتر حدیث حسین زاده

دکتر حدیث حسین زاده

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر هادی صیدگر

دکتر هادی صیدگر

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد
سمیرا پوراکبرسجادی

سمیرا پوراکبرسجادی

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
دکتر متینا پورقاسم

دکتر متینا پورقاسم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر
دکتر آرنوش درستکار

دکتر آرنوش درستکار

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 8صبح
فرحناز شمشادی گشتی

فرحناز شمشادی گشتی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده (نوجوان،تحصیلی)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 3ظهر
سمانه متقی

سمانه متقی

کاندیدای دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
زینب بلوری

زینب بلوری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
5.0
اولین زمان آزاد 4روز دیگر 5عصر
مسعود صدری

مسعود صدری

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح