مشاوره تلفنی با متخصص بیماریهای ریه

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص بیماریهای ریه

دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 70,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سعید جهانشاهلو

دکتر سعید جهانشاهلو

فوق تخصص بیماریهای ریه
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.6
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص