مشاوره تلفنی با متخصص بیماریهای ریه

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص بیماریهای ریه

دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر سعید جهانشاهلو

دکتر سعید جهانشاهلو

فوق تخصص بیماریهای ریه
4.5
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10شب
دکتر خالد فتحی زاده

دکتر خالد فتحی زاده

فوق تخصص بیماریهای ریه
5.0
اولین زمان آزاد فردا 1ظهر
دکتر سید علی آقاپور

دکتر سید علی آقاپور

فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی
5.0
اولین زمان آزاد