بازگشت

مشاوره تلفنی با متخصص ژنتیک پزشکی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر جعفر محسنی

دکتر جعفر محسنی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 5عصر
دکتر اسکندر تقی زاده

دکتر اسکندر تقی زاده

دکترای تخصصی مشاور ژنتیک ، موسس آزمایشگاه ژنتیک ایرانوم
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر
دکتر محسن رستگار

دکتر محسن رستگار

دکترای مشاوره ژنتیک
5.0
اولین زمان آزاد