مشاوره تلفنی با متخصص اطفال و کودکان

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص اطفال و کودکان

دکتر میثم رضا بقراطی

دکتر میثم رضا بقراطی

فوق تخصص اطفال و کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 145,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 7صبح
دکتر بهاره همتی

دکتر بهاره همتی

متخصص کودکان و نوزادان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 9صبح
دکتر سعید ابراهیمی

دکتر سعید ابراهیمی

متخصص اطفال و کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 6عصر
دکتر مینا غفاری

دکتر مینا غفاری

متخصص نوزادان، کودکان و نوجوانان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 70,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 10صبح
دکتر لیا خانی زاده

دکتر لیا خانی زاده

متخصص اطفال و نوزادان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 9شب
دکتر عبدالحسین نیک روش

دکتر عبدالحسین نیک روش

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 9صبح
دکتر میترا گرجی راد

دکتر میترا گرجی راد

متخصص کودکان و نوزادان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 25 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سیدمهرداد مطیعی لنگرودی

دکتر سیدمهرداد مطیعی لنگرودی

متخصص اطفال و کودکان، فلوی فوق تخصصی نوزادان، رشد و تغذیه، ختنه
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر رویا حقیقی

دکتر رویا حقیقی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر صالحه علا

دکتر صالحه علا

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سهراب خزاعی

دکتر سهراب خزاعی

متخصص اطفال و کودکان
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر حسن اسماعیلی

دکتر حسن اسماعیلی

فوق تخصص قلب کودکان و اکوکاردیوگرافی قلب جنین
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص