مشاوره تلفنی با متخصص اطفال و کودکان

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص اطفال و کودکان

دکتر حسن اسماعیلی

دکتر حسن اسماعیلی

فوق تخصص قلب کودکان و اکوکاردیوگرافی قلب جنین
5.0
اولین زمان آزاد امروز 2ظهر
دکتر انسیه طلایی

دکتر انسیه طلایی

متخصص اطفال و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد فردا 10صبح
دکتر میترا گرجی راد

دکتر میترا گرجی راد

متخصص کودکان و نوزادان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر میثم بابایی

دکتر میثم بابایی

فوق تخصص مغز و اعصاب کودک و نوجوان
5.0
اولین زمان آزاد فردا 7عصر
دکتر میترا آقاخانی

دکتر میترا آقاخانی

متخصص بیماری های اطفال و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر علی عسگری

دکتر علی عسگری

فوق تخصص گوارش کودکان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر سید علی میره ای

دکتر سید علی میره ای

متخصص بیماریهای تنفسی و آسم و آلرژی - رشدونمو - تغذیه - گوارش - معاینات اولیه نوزادی - بیماریهای پوست نوزادان و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر مینا غفاری

دکتر مینا غفاری

متخصص نوزادان، کودکان و نوجوانان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر مریم حسین آبادی

دکتر مریم حسین آبادی

متخصص اطفال و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر طاهره انصاری نژاد

دکتر طاهره انصاری نژاد

متخصص اطفال و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر آتنا محمدی

دکتر آتنا محمدی

متخصص اطفال و کودکان
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح