مشاوره تلفنی با متخصص گوارش و کبد

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص گوارش و کبد

دکتر بهفر پاکباز

دکتر بهفر پاکباز

فوق تخصص گوارش و کبد
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 240,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب
دکتر علیرضا سیاح

دکتر علیرضا سیاح

فوق تخصص گوارش و کبد
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8شب