بازگشت

مشاوره تلفنی با متخصص گفتاردرمانی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص گفتاردرمانی

سمیه کاسفی

سمیه کاسفی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 9صبح
ساجد صالحی

ساجد صالحی

کارشناس گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 6صبح
عاطفه رحمتی

عاطفه رحمتی

کارشناس ارشد گفتار درمانی
5.0
اولین زمان آزاد فردا 12ظهر
زهرا صمدی

زهرا صمدی

کارشناس گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر
کیمیا صادقی

کیمیا صادقی

کارشناس گفتاردرمانی و کاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 1ظهر
سجاد زینلیان

سجاد زینلیان

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
فایزه توزنده جانی

فایزه توزنده جانی

کارشناس گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
علیرضا هاشمیان

علیرضا هاشمیان

کارشناس گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
رضا بهبهانی مطلق

رضا بهبهانی مطلق

کارشناس آسیب شناسی گفتار، زبان و بلع
5.0
اولین زمان آزاد
ساناز دهقانی

ساناز دهقانی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
اولین زمان آزاد
فریبا شاهپور ریک

فریبا شاهپور ریک

کارشناس گفتاردرمانی
5.0
اولین زمان آزاد