مشاوره تلفنی با متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حسین پاکیوند

دکتر حسین پاکیوند

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
4.6
اولین زمان آزاد

دکتر پریا حسین پناهی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر سارا مستوفی

دکتر سارا مستوفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 6عصر
دکتر سارا عظیمیان

دکتر سارا عظیمیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) و ستون فقرات
5.0
اولین زمان آزاد پس‌فردا 10صبح
دکتر محمدرضا رعیت

دکتر محمدرضا رعیت

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
4.7
اولین زمان آزاد پس‌فردا 3ظهر