مشاوره تلفنی با متخصص پزشکی عمومی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص پزشکی عمومی

دکتر مهدیار سعیدیان

دکتر مهدیار سعیدیان

دکترای پوست و مو
5.0
اولین زمان آزاد فردا 5عصر
دکتر شهرام آروین

دکتر شهرام آروین

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی و پزشک خانواده
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر ابوالقاسم مهرابی

دکتر ابوالقاسم مهرابی

دکترا پزشکی عمومی (داخلی-اطفال-پوست)
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر جواد جهانی

دکتر جواد جهانی

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ( داخلی ، اطفال ، عفونی ، پوست )
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر رومینا مستوفی زاده

دکتر رومینا مستوفی زاده

دکترای حرفه ای پزشک (پوست مو زیبایی، داخلی)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8صبح
دکتر محمود صیاد

دکتر محمود صیاد

دکترای پزشکی عمومی (داخلی گوارش مفاصل دیابت حجامت)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکترای پزشک زیبایی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر