مشاوره تلفنی با متخصص پزشکی عمومی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص پزشکی عمومی

دکتر ابوالقاسم مهرابی

دکتر ابوالقاسم مهرابی

دکترا پزشکی عمومی (داخلی-اطفال-پوست)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر جواد جهانی

دکتر جواد جهانی

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ( داخلی ، اطفال ، عفونی ، پوست )
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر حسینعلی حبیبی نژاد

دکتر حسینعلی حبیبی نژاد

دکترا پزشکی عمومی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر رومینا مستوفی زاده

دکتر رومینا مستوفی زاده

دکترای حرفه ای پزشک (پوست مو زیبایی، داخلی)
5.0
اولین زمان آزاد 42روز دیگر 8صبح
دکتر میعاد نیکیان

دکتر میعاد نیکیان

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکترای پزشک زیبایی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر