مشاوره تلفنی با متخصص پزشکی عمومی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص پزشکی عمومی

دکتر جواد جهانی

دکتر جواد جهانی

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ( داخلی ، اطفال ، عفونی ، پوست )
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکتر سید علی اکبر داورپناه

دکترای پزشک زیبایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 65,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 6عصر

دکتر سحر حاجی هاشمی

دکترای پزشکی عمومی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر محمد صالح صادق زاده زرندی

دکتر محمد صالح صادق زاده زرندی

دکترای حرفه‌ای پزشکی، پوست و مو و زیبایی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 90,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر فاطمه شکاری

دکتر فاطمه شکاری

دکترای حرفه‌ای ، زنان، داخلی، اطفال، پوست و مو
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 235,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر میعاد نیکیان

دکتر میعاد نیکیان

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : تومان
مدت هر مشاوره : 0 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر شهرام آروین

دکتر شهرام آروین

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی و پزشک خانواده
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص