مشاوره تلفنی با متخصص تغذیه و رژیم درمانی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص تغذیه و رژیم درمانی

جلیل نجفی

جلیل نجفی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
پریسا ابراهیمی

پریسا ابراهیمی

تغذیه و رژیم درمانی | لاغری موضعی شکم، بازو، ران
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
ریحانه خضری قهه

ریحانه خضری قهه

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر سحابه مهدیان

دکتر سحابه مهدیان

دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی و کارشناسی علوم تغذیه
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 4عصر
مینا اسماعیلی

مینا اسماعیلی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 5عصر
پوریا زینل پور

پوریا زینل پور

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 175,000 تومان
مدت هر مشاوره : 25 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 8صبح
ناهید مرادی مطلق

ناهید مرادی مطلق

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 9صبح
فردین رستم پور

فردین رستم پور

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 10صبح
پروین جولا

پروین جولا

ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : 3روز دیگر 10شب
وحید خانی

وحید خانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
رکسانا عبدالمالکی

رکسانا عبدالمالکی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
نرگس قنبری ریسه

نرگس قنبری ریسه

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 85,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
حسین فزونی

حسین فزونی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
مرتضی بخارایی

مرتضی بخارایی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 30,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
زهرا عبادی

زهرا عبادی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 130,000 تومان
مدت هر مشاوره : 30 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
کیمیا قاسم زاده

کیمیا قاسم زاده

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 75,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
پویا ربیع زاده

پویا ربیع زاده

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
زهرا حیدری

زهرا حیدری

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
مهسا شیری

مهسا شیری

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 50,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
محمد شریفی

محمد شریفی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مجید حاجی فرجی

دکتر مجید حاجی فرجی

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.9
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص