مشاوره تلفنی با متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر علیرضا صحرانورد

دکتر علیرضا صحرانورد

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 6عصر
دکتر محمد جواد دهقانی فیروزآبادی

دکتر محمد جواد دهقانی فیروزآبادی

متخصص ارتوپدی فوق تخصص جراحی ستون فقرات
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سعید باستان

دکتر سعید باستان

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر افشین فرهادی

دکتر افشین فرهادی

متخصص ارتوپدی و جراحی پا و مچ پا
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 70,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص