مشاوره تلفنی با متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید روح اله موسوی

دکتر سید روح اله موسوی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
4.8
اولین زمان آزاد
دکتر محمد موحدی نیا

دکتر محمد موحدی نیا

متخصص جراح استخوان و مفاصل، بورد تخصصی ارتوپدی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر
دکتر فاطمه سادات واعظی

دکتر فاطمه سادات واعظی

متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر افشین فرهادی

دکتر افشین فرهادی

متخصص ارتوپدی و جراحی پا و مچ پا
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر سعید باستان

دکتر سعید باستان

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 12ظهر