مشاوره تلفنی با متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سید روح اله موسوی

دکتر سید روح اله موسوی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
4.8
اولین زمان آزاد
دکتر امید شاهپری

دکتر امید شاهپری

فوق تخصص ارتوپدی - جراح لگن و مفصل ران (هیپ)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10شب
دکتر فاطمه سادات واعظی

دکتر فاطمه سادات واعظی

متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر افشین فرهادی

دکتر افشین فرهادی

متخصص ارتوپدی و جراحی پا و مچ پا
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9شب
دکتر سعید باستان

دکتر سعید باستان

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر