700
دکتر سید علی خدایی

دکتر سید علی خدایی

شماره نظام : 80699
22 رای که 77% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید علی خدایی

36262238
یزد

یزد- چهار راه فاطمیه ( مارکار) به سمت میدان مهدیه - بلوار شهید منتظر قائم-جنب پمپ بنزین      

    مطب دکتر سید علی خدایی

شنبه ، دوشنبه و  چهارشنبه ساعت 8:30- :5:30 عصر

09190261755
نمایش آدرس بر روی نقشه
نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید علی خدایی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید