236
دکتر ایرج شولی

دکتر ایرج شولی

شماره نظام : 76376
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر ایرج شولی

09170119220 - 09307210500 - 09179828050
برازجان

خیابان شهید چمران - انتهای خیابان برق - مطب دکتر ایرج شولی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ایرج شولی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید