دکتر

دکتر ایرج شولی

دکترا طب سنتی در برازجان

شماره نظام : 76376
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر ایرج شولی

09170119220 - 09307210500 - 09179828050
برازجان

خیابان شهید چمران - انتهای خیابان برق - مطب دکتر ایرج شولی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ایرج شولی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است