122
دکتر حیدر علی پور

دکتر حیدر علی پور

شماره نظام : 89064
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر حیدر علی پور

011-44268887
آمل

خیابان نور - میدان فرهنگ شهر - ساختمان پزشکان نور - طبقه دوم

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حیدر علی پور
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید