دکتر

دکتر الناز نیازی

متخصص طب کار در گرگان

شماره نظام : 135944
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر الناز نیازی

01732327923
گرگان

خیابان عدالت 21 - مجتمع یادمان - واحد 17

09352714227
نمایش آدرس بر روی نقشه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر الناز نیازی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است