دکتر

فیزیوتراپی آدرین در بندرعباس

شماره نظام : 6517
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن ایمان حسینی

09179374731
بندرعباس

سه راه پلنگ صورتی - کوچه بانک صادرات - روبرو چاپخانه سپاهان - ساختمان پزشکان آرام - طبقه سوم - فیزیوتراپی آدرین

نظرات و تجربیات در مورد ایمان حسینی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است