زهرا دشتی رحمت آبادی

زهرا دشتی رحمت آبادی

کارشناس بینایی سنجی در تهران

شماره نظام : ب-1320
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن زهرا دشتی رحمت آبادی

02133332498
تهران

میدان امام حسین - خیابان منتظری - تقاطع مرتجایی - پلاک 206

نظرات و تجربیات در مورد زهرا دشتی رحمت آبادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید